Figyelem, fegyelem, sportszerűség

„Kedves Kalózosok,

Osztályszövetségünk kiemelt feladatának tekinti a kis tavak kalózos életének támogatását. Ennek keretein belül, hagyományosan, a kis tavakon rendezett versenyek közül bizonyos rendezvényeket magasabb faktorszámmal lát el. Ennek egyik oka, hogy a magasabb szorzófaktor a tapasztalatok alapján több versenyzőt vonz a versenyre az idegen tavakról is, másrészről, bizonyos szinten javítja az utazási lehetőségekkel csak korlátozottan rendelkező kis tavi kalózosok esélyét arra, hogy az éves ranglistán előkelőbb helyezést érjenek el.

A Daruker Kupa egy nagy múltra visszatekintő, rangos verseny, amely jellemzően a fent említett kategóriába tartozik. A verseny rendezését a kezdetektől fogva Csillag Miklós és Gyöngyi (szponzorként) illetve a köréjük szerveződő, nagyon lelkes helyi csapat teszi lehetővé, akik időt és energiát nem kímélve próbálnak nekünk minél színvonalasabb rendezvényt szervezni.

Az elmúlt években a Daruker kupával kapcsolatban sajnos számos olyan probléma adódott, ami a résztvevők számának jelentős csökkenéséhez vezetett. Ez, természetesen, teljesen ellentétes az Osztályszövetség és a verseny rendezőinek céljaival. A probléma megoldására megbeszélést kezdeményeztem a verseny főrendezőjével, Papp Tiborral, amelynek eredményéről az alábbiakban szeretnélek tájékoztatni Benneteket.

Jeleztem, hogy az Osztályszövetség a továbbiakban is kiemelt versenyként szeretné kezelni a Daruker kupát, ám a magasabb faktorszámért cserébe elvárásokat is támaszt a rendezőséggel szemben. A leglényegesebb elvárások a hozzáértő versenyrendezés, beleértve a rajtvonal és pálya szakszerű kitűzését és/vagy szükség esetén módosítását, a verseny szabályszerű, a szélviszonyok maximális figyelembe vételével történő lebonyolítását, a megfelelő versenyrendezői flotta és rendezéshez elengedhetetlen eszközök (megfelelő bóják, zászlók stb.) rendelkezésre bocsátását, a verseny önálló, a versenyzők véleményétől független megrendezését. A főrendező jelezte, hogy a fentiekkel maximálisan egyetért, azt tudomásul vette, és mindent el fog követni azért, hogy a versenyzők a rendezéssel minden szempontból elégedettek legyenek.

A verseny további eleme azonban, hogy a rendezvényt a versenyzők is komolyan vegyék, ez ugyanúgy elengedhetetlen a verseny megfelelő rangjának biztosításához. A Daruker kupa mindig is egy jó hangulatú, családias rendezvény volt, ez azonban sosem indokolta a versenyzők részéről tanúsított, a versenyrendezőség utasításait, kéréseit nem egyszer ignoráló magatartást.

Az idei verseny a főrendezővel való megbeszélés alapján teljesen más szellemben kerül lebonyolításra. A versenyzők figyelmét külön felhívom arra, hogy a rendezés a helyi körülmények figyelembe vétele mellett mindenben meg fog egyezni bármely más tavon lebonyolított 1,2 faktorszámú verseny rendezésével. Ennek megfelelően, különösen a következőket kívánom kiemelni:

A rajtidőpontok szigorúan betartásra kerülnek. Mind a versenyrendezőség iránti, mind az egymás iránti tisztelet megköveteli, hogy a rajtra mindenki megfelelő időben érkezzen ki. Amennyiben a szélviszonyok megengedik, és a rendezőség azt másképpen nem jelzi, szombaton pontban 11:00-kor kerül sor az első futam kalóz rajtjára. Felhívom továbbá a versenyzők figyelmét arra, hogy – mivel a főrendező kiemelt kérdésként tekint a szakszerű versenyrendezés biztosítására – a verseny lebonyolítása minden valószínűség szerint nem fog kívánnivalót hagyni maga után. Éppen ezért, kérem a résztvevőket, hogy a vízen mindenkor a versenyrendezőség utasításait követve, a felesleges, a rendezőséget negatívan minősítő megjegyzésektől mentesen teljesítsék a versenypályát, hozzátéve, hogy az ilyen, sportszerűtlen magatartásért a bajnokságon bizonyos egységeknek a sportszerűtlenség miatti, nem ejthető futameredménnyel járó kizárást helyezték kilátásba. A konzekvenciákat a verseny lezárultával, a verseny egészét értékelve kívánjuk levonni, és a főrendezővel megbeszélni.

Kérem továbbá, hogy a verseny gördülékeny lebonyolítása érdekében az egységek minden futam rajtjára megfelelő időben érkezzenek ki. A rendezőségnek nem lesz lehetősége arra, hogy indokolatlanul várakoztassa a rajtra összegyűlt hajókat. Fontos ezért, hogy a futamok között az esetlegesen a parton várakozó hajók folyamatosan figyelemmel kísérjék a többi osztály befutóját és időben induljanak ki az újabb futamra.

A versenyre a korábban említett sajnálatos minőségi problémák miatt egyelőre az eddigiekhez képest nagyon kevés egység jelezte a részvételét. Kérek ezért újra mindenkit – a versenyrendezőket és a versenyzőket egyaránt – hogy egymást a lehető legjobban segítve, maximálisan arra törekedjünk, hogy egy színvonalas, jó hangulatú verseny kerüljön lebonyolításra, amelynek eredményeképpen a jövő évi Daruker kupán minden valószínűség szerint lényegesen több egység áll majd rajthoz.

Köszönettel: Zsolt”